O mnie

 • Psycholog, interwent kryzysowy, trener rozwoju osobistego i zawodowego
 • Psychoterapeutka (w trakcie szkolenia)
 • W pracy terapeutycznej pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą
 • Prowadzę szkolenia, warsztaty oraz indywidualne spotkania rozwojowe z klientami biznesowymi.
 • Wspieram m.in. liderki i liderów oraz ich zespoły w budowaniu samoświadomości oraz w korzystaniu ze swoich predyspozycji indywidualnych (zasobów).
 • Pracuję z osobami doświadczającymi kryzysu sytuacyjnego, rozwojowego, egzystencjalnego czy środowiskowego zarówno z dorosłymi, jaki i z młodzieżą, dziećmi.
 • Prowadzę treningi umiejętności społecznych oraz treningi kontroli złości dla dzieci i młodzieży.
 • Jestem prelegentką TEDxSGH: be(the)cause – listopad 2019 z wystąpieniem “Samoświadomość kluczem do sukcesu” oraz licznych konferencji naukowych, podczas których przedstawiam wyniki autorskich badań dot. predyspozycji osobowościowych, satysfakcji z życia oraz stylów radzenia sobie ze stresem wśród pilotów wojskowych; m.in.: na Kongresie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, na UKSW.
 • Obecnie jestem w trakcie przygotowań do rozpoczęcia przewodu doktorskiego w obszarze poczucia obciążenia pracą pilotów wojskowych.
 • Swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu psychologii dzielę się ze studentami prowadząc gościnnie zajęcia oraz w mediach: audycjach radiowych oraz programach telewizyjnych.
 • Jestem autorką cyklu artykułów dla Business Magazine na temat roli psychologii w biznesie oraz ekspertką w licznych publikacjach, m.in.: Forbes Women, Shape, Home&Market, Girls dziewczyny trenują, Law Business Quality…

Wykształcenie:

 • Studia magisterskie, specjalność: Psychologia Zmiany (Konflikt-Kryzys-Współpraca) Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie
 • Studia podyplomowe: Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowe, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie
 • Studia podyplomowe: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Szkoła Główna Handlowa
 • Studia magisterskie, kierunek nauczycielski: Wychowanie Fizyczne, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • Ośrodek Sukces, kurs trenerski: trening umiejętności społecznych dzieci i młodzieży oraz trening kontroli złości dzieci i młodzieży
 • Word Association for Positive and Transcultural Psychotherapy ( WAPP)
  Basic Consultant of Positive Psychotherapy.
 • Centrum Psychoterapii Integralnej – Racjonalna Terapia Zachowań
 • Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
 • Kurs Akredytowany Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej – w trakcie certyfikacji
 • Specjalistyczny Program Szkoleniowy z Psychoonkologii – stopień I
 • Specjalistyczny Program Szkoleniowy z Psychoonkologii – stopień II

Wsparcie psychologiczne

Jestem psychologiem, terapeutą, interwentem kryzysowym oraz trenerem rozwoju osobistego i zawodowego.

W ramach współpracy oferuję:

 • udzielenie wsparcia psychologicznego
 • udzielenie wsparcia osobom (dorosłym, młodzieży, dzieciom) doświadczającym kryzysu: sytuacyjnego, rozwojowego, egzystencjalnego, środowiskowego
 • trening umiejętności społecznych oraz trening kontroli złości dla dzieci i młodzieży
 • warsztaty rozwojowe
 • warsztaty rodzicielskie

Pracuję z osobami:

 • szukającymi swojej drogi zawodowej
 • chcącymi poznać swoje predyspozycje, zasoby, potrzeby
 • mającymi potrzebę rozwoju osobistego i zawodowego
 • przeżywającymi kryzys (wynikający z nagłej sytuacji, kryzys w relacji, żałoba, strata)
 • mającymi trudności w radzeniu sobie ze stresem, emocjami
 • będącymi w sytuacji okołorozwodowej
 • doświadczającymi trudności w relacjach
 • doświadczającymi obniżonego nastroju
 • doświadczającymi przemocy
 • mającymi trudności wychowawcze

Współpraca biznesowa

Oferuję szkolenia oraz warsztaty dla firm na najwyższym poziomie, oparte o wiedzę z zakresu psychologii: biznesu, poznawczej, rozwojowej oraz emocji, z zastosowaniem narzędzi psychologicznych: testów i kwestionariuszy.

Techniki radzenia sobie ze stresem (czym jest stres, jaki ma wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie, natura stresu i objawy, style radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresujących; konsekwencje i zapobieganie stresowi przewlekłemu, techniki relaksacyjne).

Wypalenie zawodowe i życiowe (jak je odróżnić, konsekwencje wypalenia, działania profilaktyczne).

Jak zbudować zespół odnoszący sukcesy (współpraca w oparciu o wartości, predyspozycje indywidualne do pełnienia ról w grupie na podstawie testu ról zespołowych Belbina, jak dobrać osoby wokół siebie, różnice indywidualne).

Motywacja w pracy i w życiu osobistym (czym jest motywacja, motywacja wewnętrzna i zewnętrzna, potrzeby i oczekiwania, wyniki badań naukowych nad motywacją pracowników, trudności w procesie motywowania).

Świadome rodzicielstwo dla osób pracujących w korporacji (łączenie ról, jakość vs. ilość czasu, wpływ wypalenia zawodowego/rodzicielskiego na życie osobiste i zawodowe, profilaktyka wypalenia zawodowego/rodzicielskiego, czerpanie z kompetencji rodzicielskich oraz zawodowych).

Konflikt wewnętrzny: ja realne – ja idealne – ja powinnościowe (czym jest konflikt wewnętrzny, wpływ konfliktów wewnętrznych na nasze funkcjonowanie, rozwiązywanie konfliktów wewnętrznych, rola emocji, sposób myślenia, samoświadomość).

Psychologia wpływu społecznego (zmiany zachowań, postaw i osobistych przekonań, konformizm, agresja, konflikty społeczne i interpersonalne, wpływ społeczny a manipulacja, techniki wpływu społecznego, odporność na manipulacje).

Rola inteligencji emocjonalnej w biznesie (samoświadomość emocjonalna, samoregulacja i samokontrola emocji, samoocena, kompetencje emocjonalne i społeczne, wpływ emocji na współpracę i komunikację, odporność na zmiany).

Stawianie granic – trening asertywności (skuteczna i asertywna komunikacja, czym jest asertywność i jak wpływa na nasze funkcjonowanie w życiu osobistym i zawodowym, kontrola wewnątrzsterowna i zewnątrzsterowna, typy osobowości i temperamentu).

Prokrastynacja (czym jest prokrastynacja, jej wpływ na nasze funkcjonowanie w życiu osobistym i zawodowym, jak przestać odkładać na później – trening konsekwentnego działania, szukania rozwiązań, a nie wymówek, motywacja).

Kryzys i interwencje kryzysowe (czym jest kryzys, charakterystyka i fazy kryzysu, konsekwencje kryzysu przewlekłego wpływające na życie zawodowe i osobiste, typ temperamentu a style radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresujących, kryzysowych).

Indywidualne spotkania rozwojowe prowadzone w oparciu o wiedzę z zakresu psychologii i  zarządzania zasobami ludzkimi (HR) z wykorzystaniem narzędzi rozwojowych oraz psychologicznych – testów i kwestionariuszy (dostępnych tylko dla magistrów psychologii).

Profilaktyka zdrowia psychicznego w biznesie
dyżur psychologa/trenera rozwoju osobistego i zawodowego w Twojej firmie – pakiet spotkań rozwojowych, wspierających, podczas których pracownik może poruszyć tematy dla niego ważne, poznać narzędzia pomocowe, wykonać ćwiczenia rozwojowe z danego obszaru.

Przykładowe tematy:

 • stres
 • motywacja
 • wypalenie zawodowe
 • asertywność
 • komunikacja
 • relacje
 • zarządzanie emocjami
 • zarządzanie celem
 • zarządzanie konfliktem
 • zarządzanie zmianą
 • kryzys

Webinary o tematyce psychologicznej

Podcasty o tematyce psychologicznej

Współpraca

Zapraszam do kontaktu

Masz dodatkowe pytania? Zapraszam do kontaktu.

  Administratorem danych osobowych jest Marta Drinčić prowadząca działalność w 01-991 Warszawa, przy ul. Heroldów 19d/13. Dane podane podczas kontaktu mailowego, telefonicznego lub w formularzu kontaktowym przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody, w celu objętym tą zgodą. Więcej informacji znajduje się w Polityce Prywatności.